Untitled Document
ข้าราชการ

คำว่า "ข้าราชการ" แยกออกเป็น 3 คำดังนี้
1. คำว่า "ข้า" หมายถึง ผู้ทำการงาน ผู้รับใช้
2. คำว่า "ราช" มาจากคำว่า ราชา ทุกท่านคงรู้ความหมายอยู่แล้ว (สมัยก่อนพระมหากษัตริย์ทรงปกครองไพร่ฟ้าประชาราษฎ์ด้วยพระองค์เอง หากแต่ภายหลังปกครองไม่ทั่วถึง จึงทรงแบ่งงานโดยแต่งตั้งให้ประชาชนที่มีความรู้ ความสามารถมาช่วยแบ่งเบางาน (ผมใช้คำราชาศัพท์ไม่ถูกนะครับ))
3. คำว่า "การ" หมายถึง การงาน, หน้าที่

*** เมื่อรวมกันแล้ว คำว่า "ข้าราชการ" ความหมายจึงมีว่า "เป็นผู้ทำการงานต่าง(แทน)พระราชา ในนามพระราชา" ***
ไม่ได้หมายถึง การทำงานรับใช้ประชาชน

*** แต่เมื่อ พระราชาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชน และเมื่อ ข้าราชการ คือผู้ทำการงานแทนพระองค์ จึงมีความหมายเป็นว่า "เป็นผู้ทำการงานต่าง(แทน)พระราชา ในนามพระราชา เพื่อไพร่ฟ้าประชาชน" ***

ท่านที่เป็นข้าราชการ จง "สังวรณ์" คือ  การมีสติระลึกรู้สิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงเป็นปกติ นึกถึงคำปฏิญาณตนทั้งตอนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และทั้งก่อนการเข้ารับปฏิบัติหน้าที่ ท่านจงรู้ว่าท่านมีหน้าที่อะไร จรรณยาบรรณในวิชาชีพท่านมีว่าอย่างไร หน้าที่ของท่านมีความสำคัญอย่างไร ท่านควรวางตัวอย่างไร และท่านทำเพื่อใคร

คำปฏิญาณของทหารในการถือน้ำพิพัฒน์สัตยา
       
        “ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า (ออกชื่อผู้ถวายสัตย์สาบาน) ขอพระราชทานกระทำสัตย์ปฏิญาณตัวต่อประเทศชาติ และประชาชนชาวไทย เฉพาะพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เฉพาะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ท่ามกลางมหาสันนิบาตนี้ว่า
       
        ข้าพระพุทธเจ้า ผู้เป็นสมาชิกแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี จะภักดีต่อชาติบ้านเมือง จะซื่อสัตย์ต่อประชาชนและต่อหน้าที่ จะปฏิบัติการทุกอย่างโดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถ และโดยความเสียสละ เพื่อความเจริญ ความสงบสุข และความมั่นคงไพบูลย์ของประเทศชาติไทย จนตราบเท่าชีวิตร่างกายจะหาไม่ หากข้าพระพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติฝืนคำสัตย์ปฏิญาณนี้เมื่อใด ขอความวิบัติจงบังเกิดแก่ข้าพระพุทธเจ้าเมื่อนั้นโดยฉับพลันทันที อย่าให้มีความสุขความสวัสดีด้วยประการใดๆ หากข้าพระพุทธเจ้าดำรงมั่นในสัตย์ปฏิญาณนี้ยั่งยืนไป ขออานุภาพพระรัตนตรัยและเทพยดาอารักษ์ พระสยามเทวาธิราช เป็นต้น จงบันดาลความสุขสวัสดีแก่ข้าพระพุทธเจ้าทุกเมื่อ ให้ข้าพระพุทธเจ้ามีความเจริญในหน้าที่ราชการ เป็นกำลังทะนุบำรุงประเทศชาติสืบไป ได้สมตามปณิธานปรารถนาทุกประการ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ”

  โพสโดยคุณ ประชาชนคนหนึ่ง   เมื่อ 31 มกราคม 2561  เวลา 22:47:11
 
1      
 
ตอบเว็บบอร์ด
ผู้ตอบ
เนื้อหา
อีเมล์
  30+65=?
กรุณาใส่คำตอบ
Copyright © 2009 By Provincial Police Region 7. All Right Reserved ตำรวจภูธรภาค 7 เลขที่ 109 ถนนข้างวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Powered by QCmodern