อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
     
 
   

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
  ควบคุมภายในปี 2557    
 
   

ควบคุมภายในปี 2557... อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
  แบบตัวอย่างการรายงานควบคุมภายในปี พ.ศ.2557    
 
   

แบบตัวอย่างการรายงานควบคุมภายในปี พ.ศ.2557... อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
  แผนปฏิบัติราชการของ ภ.7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (word)    
 
   

แผนปฏิบัติราชการของ ภ.7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (word)... อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
  แผนปฏิบัติราชการของ ภ.7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (word)    
 
   

แผนปฏิบัติราชการของ ภ.7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (word)... อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
  แบบรายการควบคุมภายใน 2556    
 
   

รวมอยู่ในไฟล์เดียวกัน
http://sdrv.ms/1c2K5c6 ... อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
  แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน    
 
   

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน(แบบฟอร์มที่1)
แบบรายงานผลการวิเคราะห์จุดอ่อน/ความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของหน่วยงานย่อย(แบบฟอร์มที่2)


แบบสอบถามควบคุมภายใน (มี 5ด้าน)


อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
  5.3    
 
   

5.3... อ่านข้อมูลเพิ่มเติม