วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563 | 22:20 น. ผู้อ่าน   66260  คน
ชื่อผู้ใช้
   
  รหัสผ่าน  
   
  จำข้อมูลเข้าสู่ระบบ  
 
ผังองค์กร
  วิสัยทัศน์  
  เว็บไซต์ผู้การฯประหยัชว์  
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
สมุดหน้าเหลือง
ประกันสังคม
ประกันสุขภาพ
ทะเบียนรถยนต์
ตรวจสอบรถที่ถูกยึด
ตรวจค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ประกาศคนหายและพลัดหลง
 
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
สยามกีฬา
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
ข่าวสด
คมชัดลึก
ฐานเศรษฐกิจ
แนวหน้า
สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
สยามธุรกิจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พล.ต.ต.วรภัทร์  วัฒนวิศาล  
พ.ต.อ.กฤษณะ  สุขสมบูรณ์  
พ.ต.อ.ภาณุเดช  พัฒนธรรม  
พ.ต.อ.พูนศักดิ์  ประเสริฐเมธ  
 
 
   
   
   
   
   
 การเปลี่ยนสายใยแก้วนำแสงและเครื่องย้ายตู้อุปกรณ์เครือข่าย ณ ห้อง Data Center ศทก.  
 สารจาก พล.ต.ท.พงษ์สันต์ เจียมอ่อน  
 แบบประเมินผลทำงานเป็นทีมของ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ภ.๗ ประจำวันอังคาร ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา  
 สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ภ.๗ ประจำวันพฤหัสบดี ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔  
 สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ภ.๗ ประจำวันพุธ ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  
 สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ภ.๗ ประจำวันพุธ ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  
 ผลการปฏิบัติงาน ผบก.อก.ภ.7 เดือนสิงหาคม53(ต่อ)  
 ผลการปฏิบัติงาน ผบก.อก.ภ.7 เดือนสิงหาคม53  
 ผลการปฏิบัติงาน ผบก.อก.ภ.7 เดือนกรกฎาคม53  
 ผลการปฏิบัติงาน ผบก.อก.ภ.7 เดือนมิถุนายน 53  
 ผลการปฏิบัติงาน ผบก.อก.ภ.7 เดือนพฤษภาคม53  
 ผลการปฏิบัติงาน ผบก.อก.ภ.7 เดือนเมษายน 53  
 คำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายชั้นประทวน ตำรวจภูธรภาค 7 ปี 53  
 คำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย รอง สว. ตำรวจภูธรภาค 7 ปี 53  
 คำสั่งแต่งตั้ง ศปก.ภ.7 ปี2553  
   
   
 
 นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ตำรวจภูธรภาค ๗  
 คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ข้าราชการตำรวจ  
 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่พนักงานสอบสวน ต้องปฏิบัติในการจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต  
 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเรียกประกันหรือหลักประกัน การปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา  
 จับผู้ต้องหาเพื่อการสอบสวนครั้งหนึ่งแล้ว จะขอให้ศาลออกหมายจับผู้ต้องหาซ้ำเพื่อการฟ้องคดีได้อีกหรือไม  
 พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  
 อนุสัญญาไซเตส (CITES)  
 บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง อำนาจของเจ้าพนักงานตำรวจในการปิดกั้นเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมทางอ  
 โครงการเพิ่มทักษะการสังเกตุและตรวจสอบรถยนต์ที่ผิดกฎหมาย6  
 โครงการเพิ่มทักษะการสังเกตุและตรวจสอบรถยนต์ที่ผิดกฎหมาย5  
 โครงการเพิ่มทักษะการสังเกตุและตรวจสอบรถยนต์ที่ผิดกฎหมาย4  
 โครงการเพิ่มทักษะการสังเกตุและตรวจสอบรถยนต์ที่ผิดกฎหมาย3  
 โครงการเพิ่มทักษะการสังเกตุและตรวจสอบรถยนต์ที่ผิดกฎหมาย2  
 โครงการเพิ่มทักษะการสังเกตุและตรวจสอบรถยนต์ที่ผิดกฎหมาย1  
 ปํญหา 26 คำสั่ง  
 กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๑  
 ฎีกา bb-gun  
 การสอบสวนเด็ก  
 กฏหมายคุ้มครองเด็ก  
 พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547  
 ผังโครงสร้าง ศปก.ภ.7 ปี 2553  
   
     
 
 สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ภ.๗ ประจำวันจันทร์ ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔  
 สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ภ.๗ ประจำวันจันทร์ ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔  
 สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ภ.๗ ประจำวันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔  
 สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ภ.๗ ประจำวันพุธ ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔  
 สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ภ.๗ ประจำวันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔  
 สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ภ.๗ ประจำวันพุธ ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔  
 สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ภ.๗ ประจำวันอังคาร ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔  
 สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ภ.๗ ประจำวันจันทร์ ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔  
 สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ภ.๗ ประจำวันศุกร์ ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔  
 สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ภ.๗ ประจำวันพุธ ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔  
 สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ภ.๗ ประจำวันศุกร์ ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔  
 สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ภ.๗ ประจำวันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔  
 สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ภ.๗ ประจำวันพุธ ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔  
 สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ภ.๗ ประจำวันอังคาร ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔  
 สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ภ.๗ ประจำวันจันทร์ ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔  
 สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ภ.๗ ประจำวันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔  
 สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ภ.๗ ประจำวันพุธ ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔  
 สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ภ.๗ ประจำวันจันทร์ ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔  
 สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ภ.๗ ประจำวันอังคาร ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔  
 สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ภ.๗ ประจำวันศุกร์ ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔ (ต่อ)  
 สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ภ.๗ ประจำวันศุกร์ ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔  
 สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ภ.๗ ประจำวันพฤหัสบดี ที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔  
 สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ภ.๗ ประจำวันอังคาร ที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔  
 สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ภ.๗ ประจำวันจันทร์ ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔  
 สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ภ.๗ ประจำวันศุกร์ ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔  
 สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ภ.๗ ประจำวันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔  
 สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ภ.๗ ประจำวันอังคาร ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ (ต่อ)  
 สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ภ.๗ ประจำวันอังคาร ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔  
 สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ภ.๗ ประจำวันพุธ ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔  
 สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ภ.๗ ประจำวันอังคาร ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔  
 สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ภ.๗ ประจำวันจันทร์ ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔ (ต่อ)  
 สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ภ.๗ ประจำวันจันทร์ ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔  
 สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ภ.๗ ประจำวันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔  
 สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ภ.๗ ประจำวันอังคาร ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔  
 สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ภ.๗ ประจำวันจันทร์ ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔  
 สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ภ.๗ ประจำวันศุกร์ ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔  
 สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ภ.๗ ประจำวันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔  
 สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ภ.๗ ประจำวันพุธ ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔  
 สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ภ.๗ ประจำวันอังคาร ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔  
 สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ภ.๗ ประจำวันจันทร์ ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๔  
 สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ภ.๗ ประจำวันพฤหัสบดี ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔  
 สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ภ.๗ ประจำวันอังคาร ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ (ต่อ)  
 สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ภ.๗ ประจำวันอังคาร ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔  
 สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ภ.๗ ประจำวันพุธ ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  
 สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ภ.๗ ประจำวันพุธ ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  
 สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ภ.๗ ประจำวันอังคาร ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  
 สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ภ.๗ ประจำวันจันทร์ ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  
 สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ภ.๗ ประจำวันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  
 สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ภ.๗ ประจำวันพุธ ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  
 สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ภ.๗ ประจำวันอังคาร ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  
 สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ภ.๗ ประจำวันจันทร์ ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  
 สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ภ.๗ ประจำวันอังคาร ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  
 สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ภ.๗ ประจำวันจันทร์ ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  
 สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ภ.๗ ประจำวันศุกร์ ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา  
 สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ภ.๗ ประจำวันพฤหัสบดี ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  
 สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ภ.๗ ประจำวันจันทร์ ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔  
 สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ภ.๗ ประจำวันศุกร์ ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔  
 สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ภ.๗ ประจำวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔  
 สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ภ.๗ ประจำวันพุธ ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔  
 สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ภ.๗ ประจำวันจันทร์ ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔  
 สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ภ.๗ ประจำวันจันทร์ ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔  
 สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ภ.๗ ประจำวันศุกร์ ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๔  
 สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ภ.๗ ประจำวันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔  
 สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ภ.๗ ประจำวันจันทร์ ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔  
 สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ภ.๗ ประจำวันพฤหัสบดี ที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔  
 สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศรส.ลต.ตร.และ ศรส.ลต.ภ.๗ ผ่านระบบ Video Conference  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๒ ก.พ. ๕๔ - ๘ ก.พ. ๕๔ ฝอ.๕ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๑๒ ม.ค. ๕๔ - ๑๘ ม.ค. ๕๔ ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๗  
  สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๑๒ ม.ค. ๕๔ - ๑๘ ม.ค. ๕๔ ฝอ.๕ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๕ ม.ค. ๕๔ - ๑๑ ม.ค. ๕๔ ฝอ.๕ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๕ ม.ค. ๕๔ - ๑๑ ม.ค. ๕๔ ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๒๙ ธ.ค. ๕๓ - ๔ ม.ค. ๕๔ ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๒๒ - ๒๘ ธ.ค. ๕๓ ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๒๙ ธ.ค. ๕๓ - ๔ ม.ค. ๕๔ ฝอ.๕ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๒๒ - ๒๘ ธ.ค. ๕๓ ฝอ.๕ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ วันที่ ๒๗ ธ.ค.๕๓ - ๒ ม.ค.๕๔ ฝอ.๔ บก.อก.ภ.๗  
 สรุปข้อสั่งการ ของการประชุม ศปก.ภ.7 วันที่2-9 ส.ค.53  
 สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ภ.7 และฝ่ายอำนวยการ บก.อก.ภ.7 ของวันที่ 13,6,2,1 ก.ค.53  
   
 
 
 
 อ่านกะทู้ทั้งหมด