รายละเอียด
    มติที่ประชุมบริหาร ภ.๗ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ เม.ย.๒๕๕๘ เสนอให้กำหนดวันสถาปนา ภ.๗ เป็น ๒ กรณี
  • กลุ่มที่ ๑: เห็นควรกำหนดให้ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสถาปนา ภ.๗ กลุ่มความเห็นนี้ให้ความสำคัญ กรณี ภ.๗ ในปัจจุบัน เดิมเรียกชื่อ "ตำรวจภูธรเขตต์ ๗" และเป็นครั้งแรกที่มีการรวมของพื้นที่จังหวัด ครบ ๘ จังหวัด เช่นเดียวกับปัจจุบัน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับลงวันที่ ๑๒ มิ.ย.๒๔๘๙ ซึ่งหากถือเอาวันดังกล่าว "จะทำให้เกิดความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์หน่วยงานที่ก่อตั้งมายาวนาน"
  • กลุ่มที่ ๒: เห็นควรกำหนดให้ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันสถาปนา ภ.๗ กลุ่มความเห็นนี้ให้ความสำคัญ กรณี ใน พ.ศ.๒๕๓๘ ภ.๗ ในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานจากเดิม เป็นหน่วยงานระดับ บก. เรียกชื่อ "กองบังคับการอำนวยการตำรวจภาค ๗" ขึ้นตรงกับ ตร. เปลี่ยนเป็น "ตำรวจภูธรภาค ๗" ขึ้นตรงกับ ตร. โดยมี "กองบังคับการอำนวยการ และ กองกำกับการสืบสวน " เป็นหน่วยงานภายใน ซึ่งใกล้เคียงกับโครงสร้าง ภ.๗ ในปัจจุบัน ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๑๙ แบ่งกองบัญชาการตำรวจภูธร ออกเป็น "กองบัญชาการตำรวจภูธร ๑-๔" ซึ่งขณะนั้น ยังไม่ปรากฏชื่อหน่วยงาน ภ.๗ มีเพียงการกำหนดพื้นที่จังหวัด ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ภ.๗ ในปัจจุบัน ทั้ง ๘ จังหวัด เป็นหน่วยงานในการปกครองของ "กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๑" ฉะนั้น หากกำหนดวันสถาปนาของ ภ.๗ ตามกลุ่มที่ ๑ อาจไม่เหมาะสม
เงื่อนไขการโหวต
ร่วมแสดงความคิดเห็น ระหว่างวันที่ ๑ ถึง ๗ พ.ค.๒๕๕๘

อ่านทั้งหมด

238วันที่ ๓๐ เม.ย.๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.วรภัทร์ วัฒนวิศาล รอง ผบช.ภ.๗ ตรวจประเมินการฝึกปฏิบัติด้านงานสอบสวนของ นรต. ณ ห้องประชุม ภ.จว.นครปฐม
237วันที่ ๓๐ เม.ย.๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.วรภัทร์ วัฒนวิศาล รอง ผบช.ภ.7 ตรวจประเมินการฝึกปฏิบัติด้านงานสอบสวนของ นรต. ณ ห้องประชุม ภ.จว.นครปฐม
233วันที่ ๒๙ เม.ย.๕๘ พล.ต.ท.วีรพงษ์ ชื่นภักดี ผบช.ภ.๗ เป็นประธาน พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมยุทธวิธีการป้องกัน ระงับยับยั้ง และควบคุมด้วยกระบองของตำรวจภูธรภาค ๗ ณ ห้องประชุม ภ.๗ ชั้น ๒ อ.เมือง จว.นครปฐม
23223 เม.ย.58 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ รอง ผบช.ภ.7 (ปส) พร้อมด้วย คุณสุนทร วินัยบดี ผอ.สง.ปปส.ภาค 7 ร่วมสนทนาในรายการ "1386 รายงานประชาชน" ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)
23012เม.ย.58 เวลาประมาณ 11.20 น. พล.ต.ท.วีรพงษ์ ชื่นภักดี ผบช.ภ.7 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนและมอบเครื่องดื่ม บริเวณหน้า ที่ว่าการอำเภอหัวหิน ถ.บายพาสชะอำ-ปราณฯ (ขาออก) ของ สภ.หัวหอน
229วันที่ ๙ เม.ย.๕๘ เวลา ๑๖.๓๐ น. พล.ต.ท.วีรพงษ์ ชื่นภักดี ผบช.ภ.๗ เป็นประธาน พิธีปล่อยแถวรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๘ ของตำรวจภูธรภาค ๗ และตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี
228วันที่ 9เม.ย.58 เวลา 14.00 น. พล.ต.ท.วีรพงษ์ ชื่นภักดี ผบช.ภ.7 พร้อมด้วย พล.ต.ต.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ รอง ผบช.ภ.7 , พล.ต.ต.ชนาภัทร เชยสมบัติ รอง ผบช.ภ.7 , พล.ต.ต.อทิชา เปาอินทร์ ผบก.อก.ภ.7 ,ร่วมพิธ
226วันที่ ๙ เม.ย.๕๘ พล.ต.ท.วีรพงษ์ ชื่นภักดี ผบช.ภ.๗ พร้อมด้วยคณะ ร่วมกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร,ขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร,ภาครัฐ,ภาคเอกชน ร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทา
225วันนี้ (9เม.ย.58) เวลา 11.00 น. พล.ต.ท.วีรพงษ์ ชื่นภักดี ผบช.ภ.7 พร้อมคณะ ได้ร่วมแถลงข่าวจับกุมกลุ่มคนร้ายคดีฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนา ของ สภ.พุทธมณฑล ภ.จว.นครปฐม
224พล.ต.ท.วีรพงษ์ ชื่นภักดี ผบช.ภ.7 เป็นประธานประชุมบริหาร ภ.7 ประจำเดือนเม.ย.58

อ่านทั้งหมด

234พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์ ผบก.อก.ภ.๗ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ Big Cleaning Day ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘
217วันที่ 2 เม.ย.58 พล.ต.ต.วรภัทร์ วัฒนวิศาล รอง ผบช.ภ.7 พร้อมคณะแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 ได้ร่วมกิจกรรมในงานกาชาดประจำปี 2558 ณ ร้านสมาคมแม่บ้านตำรวจ
216วันที่ 2 เม.ย.58 พล.ต.ต.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ รอง ผบช.ภ.7 เป็นผู้แทน ผบช.ภ.7 พร้อมข้าราชการตำรวจ บก.อก.ภ.7 เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนถวายพระพรชัยและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
197พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์ ผบก.อก.ภ.๗ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ Big Cleaning Day ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘
71พิธีเปิดสนามยิงปืน และการแข่งขันยิงปืน ณ องค์พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม

อ่านทั้งหมด

231ประชาสัมพันธ์ "โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล"
215ประชาสัมพันธ์แจ้งการครอบครองและการขออนุญาตค้างาช้างบ้านและแจ้งครอบครองงาช้างแอฟริกา
214ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อแจ้งเบาะแสคดีข่มขืนต่อเนื่องผ่านทาง facebook ศูนย์ปฏิบัติการติดตามจับกุมคนร้าย คดีข่มขืนต่อเนื่อง ตำรวจภูธรภาค 7
196แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการประเมินผลการควบคุมภายในกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจำปีบัญชี 2558
172คำขวัญ ผบ.ตร. และการจัดสร้าง รพ.ประจำ ศชต.
138สรุปผลการดำเนินการมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ ตำรวจภูธรภาค ๗
51แจ้งปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ครับ

อ่านทั้งหมด

236คำสั่งตำรวจภูธรภาค ๗ ที่ ๕๙๔/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน
235คำสั่งตำรวจภูธรภาค ๗ ที่ ๖๐๒-๖๐๓/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
209คำสั่งตำรวจภูธรภาค ๗ ที่ ๔๔๙/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร
205คำสั่งตำรวจภูธรภาค 7 ที่ 411/2558 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (ด.ต. 53 ปี เป็นชั้นสัญญาบัตร)
195ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนในการรับสมัครเเละคัดเลือกบุคคลภายนอกฯเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2558
194สินบนเงินรางวัล คดียาเสพติด ครั้งที่ 2/2558
165 คำสั่งตำรวจภูธรภาค 7 ที่ 146/2558 และ 176/2558 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร
164รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2558
159คำสั่งตำรวจภูธรภาค 7 ที่ 151-154/2558 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
147สำเนาคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ สว. - รอง ผบก. วาระประจำปี 2557

อ่านทั้งหมด

222ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตำรวจภูธรภาค ๗) เรื่อง สอบราคาซื้อกระสุนปืน จำนวน ๓ รายการ
184ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อขนาด 2 ก๊อก ณ 23 ก.พ.58
183ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 เรื่อง สอบราคาทำเตียงนอน 2 ชั้น, ที่นอน ผ้าปูที่นอน หมอน ปลอกหมอน, ตู้เสื้อผ้าแบบเหล็ก ณ 18 ก.พ.58
166ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ฯ, โทรทัศน์ LED ขนาด 46 นิ้ว, เครื่องทำน้ำร้อน-เย็นขนาด 2 ก๊อก, เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อขนาด 2 ก๊อก, ตู้เสื้อผ้าแบบ
151ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ตำรวจภูธรภาค 7เรื่อง สอบราคาการซื้อวัสดุสำนักงาน ณ 20 มกราคม 2558
150ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตำรวจภูธรภาค 7) เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ประกาศ ณ 20 ม.ค.58
148 ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อกระสุนปืนขนาด 9 มม. (ซ้อมยิง) ประกาศ ณ 16 ม.ค.58
35สอบราคาจ้างเหมาสร้างโรงเก็บรถควบคุมฝูงชน
34สอบราคาจัดซื้อกระสุนปืนขนาดต่างๆ จำนวน ๓ รายการ สำหรับหลักสูตรการฝึกอบรมนักเรียนนายสิบตำรวจ(นสต.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
33สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ กองอำนวยการถวายความปลอดภัย ๙๗

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด

188การใช้งานโปรแกรม Life 360
181โครงการฝึกอบรมเทคนิคการตรวจหนังสือเดินทาง ทะเบียนรถ และใบขับขี่่ระหว่างประเทศ 2/2
180โครงการฝึกอบรมเทคนิคการตรวจหนังสือเดินทาง ทะเบียนรถ และใบขับขี่่ระหว่างประเทศ 1/2
163บรรยายค้ามนุษย์-ตำรวจภูธร7 27-1-58
162การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และ กัมพูชา
161การตรวจสอบเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว
156PPT ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC
36รายงานPOLIS ประจำเดือน ต.ค.57